Thẻ: color man

Xem “SÔ DIỄN CUỘC ĐỜI| Color Man đưa Xuân Hòa đi “tuyển” 1 cái mic “hịn” thu trực tiếp khỏi cần edit ???” trên YouTube

ColorMan ️🎤 SÔ DIỄN CUỘC ĐỜI | LIVESTREAM xu0026 GHI HÌNH️🎤 NGHỆ SĨ: CAO THỦ BOLERO XUÂN HÒA️🎤 Khách mời: Chú Thanh Điền Guitar, Chị Diễm Tam Kỳ ️📅 18:00 | THỨ BẢY | 13.03.2021📌 COLOR MAN KITCHEN40 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông quận 7, Hồ Chí Minh Song song với ghi hình […]

Read More